KUND
Sticky Bomb

HEMSIDA
www.stickybomb.se

VAD VI GJORT
För Sticky Bomb har vi designat material för digital publicering, tryck samt fotograferat.

Exempel på utfört arbete:

• Hemsida
• Logotyper
• Flyers
• Visitkort