KUND
Etagegruppen, Malmö
(Etage, Amiralen, Centiliter & Gram, Izakaya Koi)

HEMSIDA
www.etagegruppen.se

VAD VI GJORT
För Etagegruppen har vi designat material för digital publicering, tryck samt fotograferat.

Exempel på utfört arbete:

• Hemsida
• Logotyper
• Flyers
• Posters
• Strandflaggor
• Visitkort
• Vepor
• Broschyrer
• VIP-kort
• Klistermärken
• Foto